За компанията

„МиБМ Експрес” ООД е частна българска фирма с основна дейност -  куриерски и пощенски услуги за граждани и бизнес потребители.

 

Тя притежава Удостоверение за извършване на Неуниверсална пощенска услуга  и Индивидуална лицензия за извършване на Универсална пощенска услуга от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), както и Удостоверение за администратор на лични данни (№ 0006532/09.06.2005 г.), издадено от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Така фирмата гарантира на потребителите надеждно и сигурно обслужване, пълна отчетност и конфиденциалност на подадената информация.

 

Днес „МиБМ Експрес” ООД е национален пощенски оператор с разгърната собствена регионална структура. Фирмата успешно развива и налага на пазара търговската марка Национална Поща M&BM Express, която потребителите разпознават с отличното ниво на обслужване, индивидуалния подход и професионализма на служителите си.

 

В офисите на фирмата се предлагат още следните услуги:

  • Парични преводи и финансови услуги, в това число получаване и изпращане на преводи; преводи към банкови сметки, включително бюджетни;
  • Плащане на битови сметки,  местни данъци и такси, наказателни постановления и др;
  • Застрахователно посредничество - клиентите ни имат достъп до пълната гама общо- и животозастрахователни продукти и услуги на водещия европейски застраховател UNIQA;
  • Разпространение на винетни стикери;
  • Услуги по копиране, печат и сканиране на документи.

 

Национална поща M&BM Express първа в страната предложи на граждани и фирми ежедневен 12 часов достъп до услугите си (в неделя - 11 часов) чрез инициативата за изграждане на пощенски офиси в хипермаркети Kaufland. Проектът, стартирал в края на 2009 г., е уникален по рода си за България. Потребителите имат възможност  да ползват всички услуги под един покрив 7 дни в седмицата. Понастоящем фирмата е изградила 9 пощенски офиса в Kaufland, като поетапно открива офиси в цялата верига хипремаркети до достигане на пълно национално покритие.