Застрахователно посредничество

От началото на месец август 2010 г. „МиБМ Експрес” ООД се присъедини към мрежата на Застрахователна компания „Уника”. В качеството си на неин генерален агент, ние предлагаме пълната гама от застрахователни продукти, които са в портфейла на застрахователната компания както в общото застраховане, така и в областта на животозастраховането .

 

„Уника” е една от най-старите и авторитетни австрийски застрахователни групи (през 2010 навършва 150 години), която от 2005 година присъства и на българския застрахователен пазар. Компанията е с международен финансов рейтинг “А”, даден от Standard & Poor's.


Предлагаме следните видове застраховки:

  • Общо застраховане (Карго, Каско, Имущество, Злополука, Отговорности, Земеделски Култури, Застраховки на животни, Финансови загуби, Гаранции, Инженерингови Застраховки, Застраховки на кредити, Застраховки на лизингови вноски, Професионални отговорности);
  • Животозастраховане (Детски и женитбени застраховки, Постоянни здравни застраховки, Застраховка злополука, Рискови застраховки живот, Смесени застраховки живот, Застраховка живот на кредитополучатели, Рентни (пенсионни) застраховки, Застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд).

 

Най-популярните застрахователни продукти в Р. България са:Моля, изберете дестинация, за да видите офисите: