Продажба на винетни стикери

От началото на 2010 г. „МиБМ Експрес” участва в дейността по разпростанение на винетни стикери на основата на договор с Дружество „Разпространение на винетни стикери”. В мрежата от пощенски офиси на „МиБМ Ескпрес” се предлага пълната гама от годишни, месечни, седмични и дневни винетни стикери за съответната година.


Видове:

  • К3 (Категория 3)

- за Пътни превозни средства (ППС) за превоз на пътници с до 8 места за сядане, без мястото за водача;

- за ППС, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически обща допустима максимална маса, не повече от 3,5 тона;

- за МПС от тази група с повишена проходимост.

  • К2 (Категория 2)

- за Пътни превозни средства (ППС) за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото за водача;

- автобуси и товарни ППС с 2 оси с технически допустима максимална маса, по-малка от 12 тона.

  • К1 (Категория 1)

– за Товарни пътни превозни средства, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 и повече оси, с технически допустима максимална маса 12 и повече тона).

 

Ангажимент на Клиента е да посочи вида на желания винетен стикер. Данните за превозното средство, нужни за еднозначното определяне вида на необходимия винетен стикер, се съдържат в регистрационния талон (основното тяло). Препоръчваме на Клиентите, преди да пристъпят към закупуване, да проверят дали видът винетка отговаря  на категорията на превозното средство.

 

 

Срок на валидност

 

В момента на закупуване на винетните стикери, с изключение на годишните, задължително се отбелязва (перфорира) посочената от Клиента дата, от която ще започне да тече срокът на валидност. Това е т.нар. процедура по валидизиране на винетния стикер.

 

Валидността на винетните стикери за 2010 г. е, както следва:

  • Дневни - 1 ден, т.е. съвпада с перфорираната дата;
  • Седмични - 7 календарни дни от перфорираната дата;
  • Месечни - 1 месец от перфорираната дата;
  • Годишни -  до 31.1.2011 година, независимо кога са закупени, не подлежат на валидизиране.

Задължително при продажба се издава касов бон за платената сума и квитанция с регистрационния номер на превозното средство, вида на винетния стикер и датата на продажба. Препоръчваме Клиентите да пазят тези документи до края на срока на валидност на винетката,  за да ги ползват при необходимост от съдействие на компетентните органи.

 

За повече информация относно цени, видове и условия, посетете: www.napi.goverment.bg (Агенция "Пътна Инфраструктура") или wwv.rvs.bg (Дружество "Разпространение на винетни стикери").


Моля, изберете дестинация, за да видите офисите:


 
КАЛКУЛИРАЙ
премахни
добави