Копиране, печат, сканиране

За удобство на потребителите, в мрежата пощенски офиси на „МиБМ Екпрес” са създадени условия за копиране, печат и сканиране на документи. Бързо и лесно, посещавайки най-близкия ни офис, можете да се възползвате от тези услуги.

 

Ако вашата задача надхвърля капацитета и техническите възможности на съответния офис, служителите на „МиБМ Експрес” компетентно ще предложат най-подходящия начин за нейното качествено и своевременно  изпълнение .


 


Моля, изберете дестинация, за да видите офисите: